Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

About Seolanlinh !

LANLINH TRADING là Công ty TNHH được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam vào ngày 25 tháng 09 năm 2006 tại Hà Nội. Tên đăng ký kinh doanh chính thức của Công ty là "Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lanlinh". Tên giao dịch quốc tế là LANLINH TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED . Tên viết tắt là LANLINH TRADING CO.,LTD

LANLINH luôn hướng tới việc trở thành một công ty với vai trò đưa Công nghệ vào cuộc sống, đưa việt nam ra nước ngoài, giới thiệu dịch vụ du lịch, khách sạn góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng thành tựu của ngành Công nghệ thông tin vào hoạt động Sản xuất & Kinh doanh của Doanh nghiệp để tạo Giá trị gia tăng trong thời kỳ đổi mới. Góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng thành tựu của ngành Công nghệ thông tin vào hoạt động Sản xuất & Kinh doanh của Doanh nghiệp để tạo Giá trị gia tăng trong thời kỳ đổi mới.

Chúng tôi luôn cố gắng để đạt được các giá trị mục tiêu chung của công ty về hình ảnh, sứ mệnh, giá trị và cam kết.

Hình ảnh

  • Góp phần xây dựng cơ sở ứng dụng CNTT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DU LỊCH ngày càng phát triển cho thị trường Việt Nam.
  • Hội nhập vào cộng đồng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ du lịch quốc tế - phát triển LANLINH trở thành một Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, thương mại điện tử và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp và hiệu quả.

Sứ mệnh

  • Ứng dụng thành tựu Công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ du lịch vào hoạt động Sản xuất và Kinh doanh của Doanh nghiệp để tạo Giá trị gia tăng.
  • Nhiệt thành cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ du lịch chất lượng cao ngang tầm quốc tế, đúng thời hạn và giá thành hợp lý.
  • Mang đến cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp quí giá, lâu dài và bền vững cho tất cả mọi người.

Giá trị

  • Tại LANLINH con người là tài sản vô giá.
  • Đạt doanh số bán hàng hàng năm và mang đến lợi nhuận cho các cổ đông.

Cam kết

  • Cam kết đem lại cho khách hàng những giá trị thực sự về năng lực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ du lịch, kinh nghiệm thực tế, bản lĩnh nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp.
  • Công ty luôn cung cấp những điều kiện vật chất và môi trường làm việc tốt nhất cho các nhân viên nhằm khuyến khích sự sáng tạo và phát triển. Góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng thành tựu của ngành Công nghệ thông tin vào hoạt động Sản xuất & Kinh doanh của Doanh nghiệp để tạo Giá trị gia tăng trong thời kỳ đổi mới.

Giám đốc công ty

NGUYỄN VĂN KIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét